Hirdetés Osliban 2022. június 26.-án az évközi 13. vasárnapon:

Az elmúlt vasárnap szép időben, nagyon szépen felépített, virágos úrnapi sátrak között és talán az utóbbi időkhöz képest több résztvevővel tarthattuk meg úrnapi körmenetünket. Tudom, hogy sokak sok és lelkes munkájáért tartozunk köszönettel. Isten fizesse meg és adja sok áldását mindenkire, aki szívén viselte ezt az ünnepet. Ha Isten éltet bennünket, jövőre is tartsuk meg ugyanígy az Úrnapját.

Holnap hétfőn, Szent László napja van. Ezen a napon nem tartunk szentmisét. Kedden megemlékezünk Szent László királyunkról. Értékes ereklyével rendelkezünk, amely Szent László csontjának kicsi darabját tartalmazza. Tiszteletünk jeléül az oltárra helyeztem. Az áldozás után elimádkozzuk a fohászt, Szent László közbenjárását kérve egyházközségünkre és ifjúságunkra.

Szerdán 29.-én az apostol fejedelmek, Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe van. Ezen a napon tartunk szentmisét este 7 órakor. Lehet szentmise szándékot felíratni erre az estére.

Csütörtökön nincsen szentmisekérés, azon a napon elhagyjuk a szentmisét.

Pénteken július hónap első pénteke lesz. Kedves híveinket, akiket fel szoktam keresni, ezen a napon látogatom meg.

Szombaton, júl. 2.-án Sarlós Boldogasszony ünnepe lesz. Délelőtt 9 órakor tartunk szentmisét. Vendég atya Wolf Pál Péter bősárkányi plébános lesz. A szentmise keretében köszöntjük 80. születésnapja közelében Szalai Vincéné Mariska nénit.

Szombaton este 7 órakor a szokásos szombat esti, vasárnapról elővételezett szentmisét megtartjuk.

Szombaton az esti misén és vasárnap, gyűjtés lesz a szentszék missziós céljaira. Ez az úgynevezett „péterfillér”, amelyet a jövő vasárnapot követő héten továbbítunk a rendeltetésére.

Ha tetszett a cikk, akkor akár meg is oszthatod