Hirdetés Osliban 2024. március 24.-én Virágvasárnapon:

Az elmúlt vasárnap, a szentföldi keresztények javára történt gyűjtés eredményeképpen osliak 72. 950 Forintot adományoztak. Isten fizesse meg szíves és gazdag adományaikat.

Nagyhét utolsó napjainak programja a négy plébánián:

Nagyszerda: Szárföldön 17.00 szentmise, majd a végén oltáriszentség átvitele és oltárfosztás. Plébános

Nagycsütörtök: Szárföld nem lesz semmi. Babót: 16.00 szentmise Veszkény 17.00 órakor szentmise, oltáriszentség átvitele, oltárfosztás.)

Osli esti szentmise 18.00 órakor (harangok elmenetele, oltáriszentség átvitele, oltárfosztás, virrasztás.

Nagypéntek.Osli: 17.00 nagypénteki liturgia. Németh László Babót : 17.00 nagypénteki liturgia.Plébános Szárföld: 18.30.nagypénteki liturgia.Németh László Veszkény: 18.30: nagypénteki liturgia. Plébános

Nagyszombat: 16.00: Babót: tűzszentelés igeliturgia, keresztelési hitvallás körmenet. Németh László Szárföld: 16.00 Tűzszenteléstől húsvéti vigilia szentmiséje, körmenet. Plébános Veszkény: 18.00: Tűzszentelés, igelitlirgia, keresztelési hitvallás, áldoztatás, körmenet. Németh László Osli: 20.00 Tűzszentelés, mise, körmenet. Plébános

Nagyhét Osliban:

Nagycsütörtökön, az eucharisztia alapításának napján szentmise 6 órakor kezdődik. A szentmise közben hagyományosan és Urunk szenvedése napjainak emékezetére a harangok elnémulnak. A szentmise véghén van az oltárfosztás, majd virrasztás következik.

Nagypénteken nem lesz keresztút, a nagypénteki liturgia passióval, egyetemes könyörgésekkel, hódolattal a kereszt előtt este 5 órakor kezdődik. Ezt a liturgiát Németh László lelkipásztori segítő végzi.

Nagyszombaton Urunk feltámdásának vigiliáján 20.00 órakor kezdődik a liturgia, amely szentmisével, majd körmenettel zárul.

Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a szentmisék reggel 8 órakor lesznek.

Oszd meg a cikket, hogy mások is elolvashassák!

Scroll to Top