Hirdetés Osliban 2024. március 31.-én Húsvétvasárnap:

Kedves mindnyájuknak, családjaiknak áldott húsvétot kívánok.

A feltámadt Krisztus adjon erőt mindenkinek a magújulásra, a hitben és reményben való megerősödésre egyéni és családi életükben egyaránt.

Holnap húsvéthétfőn is reggel 8 órakor lesz szentmisénk.

Megköszönöm a kedves hívek adományait, amelyeket a templom és a szentsír díszítésére adtak. Aki a szentsírt meglátogatta és a templom húsvéti virágdíszítését is láthatja, megállapíthatja, hogy különlegesen szép és gazdag a virágdíszítés.

Köszönet a templom takarításáért, díszítéséért, a liturgikus szolgálatért Németh László segítőnek és sekrestyésnek, kántornak, a templomatyának, képviselő testület tagjainak, a körmenetben szolgálatot vállaló fiataloknak és idősebbeknek egyaránt. Isten áldja meg és jutalmazza meg mindnyájukat.

Húsvét vasárnapot követő hét napot húsvét nyolcadának mondja az egyház a következő vasárnapig bezárólag. És ebben minden napot vasárnapi rangú ünnepként tartja számon. Ilyen módon igazában a húsvéti ünnep nyolc napig tart. Nálunk majd csütörtökön és szombaton lesz szentmise.

Április 6.-án szombaton 10.00 órakor a veszkényi plébánián hittanóra lesz a bérmálkozók részére.

Jövő vasárnap az isteni irgalmasság vasárnapja lesz. Szent II. János Pál pápa 2000. április 30-án kihirdette az isteni irgalmasság ünnepét az egész világra. Ugyanezen a napon szentté avatták Fausztina nővért, akinek látomásához kapcsolódik az Irgalmasság vasárnapja. Templomunk bejárati oldalán Fausztina nővér látomását örökítették meg színes kövekkel.

Oszd meg a cikket, hogy mások is elolvashassák!

Scroll to Top