Böngészés a korábbi hírdetések között

Hirdetés Osliban 2022. május 1.-én, Húsvét 3. vasárnapján:

Május 1. vasárnaptól kezdve, a hétközi és vasárnapi szentmisék előtt ebben a hónapban a májusi litániát imádkozzuk. Az előimádkozók a szokásos rózsafűzér helyett, majd ezt kezdjék el imádkozni. A héten elsőpéntek lesz. Kedves híveket a szokott időben látogatom. Jövő vasárnap lesz Jó Pásztor...

Hirdetés Osliban 2022. május 8.-án, húsvét 4. vasárnapján:

Ma van Jó Pásztor vasárnapja, a papi és szerzetesi hivatások világnapja. Ezen a vasárnapon Jézusról, a Jó Pásztorról és a papi hivatásról elmélkednek a katolikus templomokban, és imádkoznak papi és szerzetesi hivatásokért.A győri egyházmegyében így nálunk is, ezen a vasárnapon gyűjtést tartunk....

Hirdetés Osliban 2022. május 15.-én húsvét 5. vasárnapján:

Az elmúlt vasárnap, a papnevelés céljaira történt gyűjtés eredménye Osliban 68.395 Ft. volt: Isten fizesse meg a most is bőséges adományaikat. Május 29.-én Urunk mennybemenetele vasárnapján lesz templomunkban az elsőáldozás. Azon a vasárnapon a szentmise itt ½ 10 órakor kezdődik.

Hirdetés Osliban 2022. május 22.-én, húsvét 6. vasárnapján:

Május 26.-án csütörtökön 18.00 órakor az elsőáldozás próbája lesz szülőkkel és gyerekekkel együtt. Az elsőáldozási megbeszélés végén sort kerítünk az első gyónásra is. Ez a csütörtök a 40. nap húsvét után, régen ekkor ünnepelték Urunk mennybemenetelét és áldozó csütörtöknek mondták.

Hirdetés Osliban 2022. május 29.-én Urunk mennybemenetele:

Hősök vasárnapja van, délután 4 órakor megemlékezés lesz a Hősök emlékművénél. A héten június hónap első pénteken lesz, kedves híveinket a szokott időben látogatom. Június 4.-én szombaton lesz a bérmálás, osli fiataloknak is Veszkényben. A bérmálási szentmise szombaton 10 órakor kezdődik.

Hirdetés Osliban 2022. január 9.-én, Urunk megkeresztelkedésének vasárnapján:

Holnap a szentmisén megemlékezünk a 79 évvel ezelőtt, a Don folyó mellett elesett közel százezer magyar katonáról. Ma Urunk megkeresztelkedésének vasárnapjával lezárul a karácsonyi idő. A karácsonyfák és a Betlehem még febr. 2.-ig, Gyertyaszentelőig a templomban maradnak.

Hirdetés Osliban 2022. január 16.-én, az évközi 2. vasárnapon:

Ma kezdődik az ökumenikus imahét, a keresztények egységéért való imádság hete. A budapesti Deák téri evangélikus templomban Erdő Péter bíboros szentbeszédével és Balogh Zoltán igehirdetésével kezdőik az ökumenikus imahét, amely jan. 23.-ig, jövő vasárnapig tart. A keresztények egységéért történő imádkozásba....

Hirdetés Osliban 2022. január 23.-én az évközi 3. vasárnapon:

Holnap hétfőn 13.15-kor temetési gyászmise lesz Magdolna édesanyáért. A temetésére 14.00 órakor kerül sor. Kedden jan. 25.-én Szent Pál apostol megtérésének ünnepe lesz. Népünk nyelvében ez a nap a pálforduló. A napnak ünnepi rangja van, de nem parancsolt ünnep. Szentmisénk rendesen este 6 órakor lesz.

Hirdetés Osliban 2022. január 30. – án, az évközi 4. vasárnapon:

A héten szerdán, február 2. – án, Urunk bemutatásának ünnepe, Gyertyaszentelő Boldogasszony napja lesz. Szentmisénk este 6 órakor kezdődik. Szentmise elején az ilyenkor szokásos módon megáldom a gyertyákat, majd rövid körmenetben köszöntjük Jézust, aki megérkezik templomába.

Hirdetés Osliban 2022. február 6.-án, az évközi 5. vasárnapon:

A héten volt Szent Balázs püspök napja. A hagyományos Balázs - áldásra most a szentmise után, illetve holnap a reggeli szentmise után kerül sor. A héten febr. 11.-én, pénteken a lourdesi jelenés napján lesz a betegek napja. Azon a napon este 6 órakor a szentmisében kiszolgáltatom a betegek szentségét. Az evangélium, illetve a keresztségi hitvallás után a betegek szentségében részesítem a szentséget venni kívánókat.

Hirdetés Osliban 2022. február 13.-án, az évközi 6. vasárnapon:

Február 11.-én volt 164. éve, hogy a Lourdes melletti Massabielle-sziklafal barlang mélyedésében a 14 éves Soubirous (Szt) Bernadettnek 18 alkalommal jelent meg a Bold. Szűz Mária. Március 25.-én hallotta a Szűzanya szavait, amivel önmagát nevezte meg: Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás. Szobrát virágok és gyertyák közé helyeztük és a jelenések napján gyertyát gyújtunk mellette. Sokan hordoznak betegségeket....

Hirdetés Osliban 2022. február 20.-án, az évközi 7. vasárnapon:

A héten szombaton, febr. 26.-án 9 órai kezdéssel hittanóra lesz az osli plébánián a bérmálkozók részére. A hittanórát követő program kb. 12. 30-kor fejeződik be. Jövő vasárnap gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára. Kedves hívek adományaikkal különösen a közelben lévő katolikus iskolát támogatják.

Hirdetés Osliban 2022. február 27.-én, az évközi 8. vasárnapon:

A mai vasárnapon gyűjtést tartunk a katolikus iskolák javára.Kedden, március 1.-én az esti szentmise elmarad. A héten hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjti idő, Urunk szenvedése és feltámadása előkészületének szent negyven napja. Este 6 órakor lesz szentmise. Hamvazószerdán és az azt követő vasárnapon, a szentmise végén a hamvazkodás szertartása emlékeztet bennünket erre a bűnbánati időre.

Jelenleg még nem került feltöltésre hírdetés!

Hirdetés Osliban 2022. június 5.-én Pünkösdvasárnapon:

Holnap Pünkösdhétfőn, Szűzanyának, az egyház anyjának ünnepén, szentmisénk reggel 8 órakor lesz. A héten, csütörtökön, jún. 9.-én az esti szentmise után kb. ½ 8 órakor Tanácsadó Testületi gyűlésére kerül sor a plébánia nagytermében.

Hirdetés Osliban 2022. június 12.-én, Szentháromság vasárnapján:

Holnap, jún. 13.-án hétfőn a katolikus iskolások zarándoklatára kerül sor az osli Szűzanyához. Azon a napon 10.00 órakor a Kálvárián lesz szabad téri szentmise. Jövő vasárnap Úrnapja lesz, Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe.

Hirdetés Osliban 2022. június 19. – én, Úrnapján:

Holnap Pünkösdhétfőn, Szűzanyának, az egyház anyjának ünnepén, szentmisénk reggel 8 órakor lesz. A héten, csütörtökön, jún. 9.-én az esti szentmise után kb. ½ 8 órakor Tanácsadó Testületi gyűlésére kerül sor a plébánia nagytermében.

Hirdetés Osliban 2022. június 26.-án az évközi 13. vasárnapon:

Az elmúlt vasárnap szép időben, nagyon szépen felépített, virágos úrnapi sátrak között és talán az utóbbi időkhöz képest több résztvevővel tarthattuk meg úrnapi körmenetünket. Tudom, hogy sokak sok és lelkes munkájáért tartozunk köszönettel.