Hirdetés Osliban 2021. július 25.-én, az évközi 17. vasárnap:

A templomunkat meglátogató zarándokok gyakran vásárolnakb könyveket, emlékképeket, szentképeket vagy egyéb kegytárgyakat. Ezeket a kegytárgyakat a héten, szombaton, az esti szentmise előttegyüttesen megáldom. Aki szeretné ezt az áldást kiterjeszteni saját használatában lévő imakönyvekre, rózsafűzérekre, vagy egyéb kegytárgyakra szíveskedjék erre a napra elhozni azokat.

Két hét múlva aug. 8.-án, vasárnap tartjuk templomunk szentségimádási napját. Azon a napon a reggeli szentmise után ünnepélyesen az oltáriszentséget az oltár trónusára helyezem. Ezt követően szentóra következik körülbelül ¼ 11 óráig. Ekkor zárásképpen ünnepélyesen visszahelyezem az oltáriszentséget a tabernákulumba. Szíveskedjék – aki tudja – azt a napját úgy rendezni, hogy a szentmise után ezen a szentórán részt tudjon venni.

Azt követő vasárnap lesz a nagybúcsúnk. A szentmise 10 órakor kezdődik a Kálvária oltárnál. A szentmisét Dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek úr celebrálja, a szentbeszédetmondja és a szentmise utáni körmenetet vezeti. A szentmisét követő körmenet ebben az évben a Fő utca irányában történik.

Délután ½ 3 órakor tartjuk majd az Osli vesperást.

A búcsúra most is programfüzet készül, amely a szentmise rendjét tartalmazza, elejétől a végéig, beleértve az énekeket is, illetve bemutatja búcsúi főpap vendégünket, Dr. Márfi Gyula érsek urat.

Jövő vasárnapra minisztrálásra várom Horváth Martint és Horváth Dánielt.

Ha tetszett a cikk, akkor akár meg is oszthatod

Share on facebook